Kancelaria obsługuje wnioski składane w systemie Elektronicznego
Postępowania Upominawczego
( EPU )

 

www.e-sad.gov.pl

 

NUMER ID KOMORNIKA SĄDOWEGO W SYSTEMIE EPU: 2418